Cookies och integrationspolicy

Du som har en affärsmässig relation till ReuseIT Sweden AB kan alltid känna dig trygg i att vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter.

ReuseIT Sweden behandlar personuppgifter för att bl.a. kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av desamma. Behandling sker också i direktmarknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler. Behandlingen av personuppgifterna kan även ske hos andra bolag som utgör biträden till ReuseIT Sweden AB. Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era personuppgifter får maximalt skydd. Behandlas dina personuppgifter av ReuseIT Sweden har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som ReuseIT Sweden behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad. GDPR påverkar inte den relation du har till oss idag, dock erbjuder GDPR dig ett starkare skydd för dina personuppgifter.