Våra köpvillkor

All utrustning är begagnad/rekonditionerad om inget annat anges. Produkterna säljs utan manual och originalemballage. Vid bärbara datorer, mobiltelefoner och surfplattor kan batteriet ha förkortad drifttid.

Webbutiken är öppen för företag, annan juridisk person, och konsument inom Sverige om inte annat avtalats. Konsumenter skall för att göra beställningar vara myndiga. Vid företags beställningar åligger det den som gör beställningen att själv se till att han agerar inom ramen för gällande befogenhet och behörighet. Av kommunikationsskäl ska kund som beställer varor i ha en e-postadress, då bekräftelse av beställning och andra meddelanden mellan ReuseIT och kunden sker via e-post.

Kunden skall regelbundet kontrollera sin e-post sedan en beställning har gjorts eftersom meddelanden från ReuseIT skickas till angiven e-postadress.
För beställningar som görs genom reuseit.se uppkommer ett bindande avtal då beställningen bekräftas via e-post. Annullering av beställning ska ske per e-post eller telefon inom en arbetsdag från att bekräftelsen har skickats till kunden.

ReuseIT reserverar sig för eventuell mellan- eller slutförsäljning.

Priser

Där prisangivelser förekommer, framgår också om dessa inkluderar mervärdesskatt (moms) eller inte. Moms ska dock alltid betalas. Samtliga priser gäller exklusive investeringsavgifter eller andra nationella pålagor. Priserna omfattar inte heller eventuellt tillkommande kostnader för installationsförberedelser, installation eller omflyttning av ansluten befintlig, eller samtidigt installerad utrustning.

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

Leveransvillkor

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala kostnaden beräknas vid fakturering av beställningen. Utrustning som beställs genom webbutiken levereras normalt mellan 2-7 arbetsdagar från det att beställningen har bekräftats.

Vid försening av leverans äger kund rätt att häva köp. Synliga och dolda skador som har uppkommit under transport på beställt gods ska meddelas serviceavdelningen på ReuseIT snarast.

För ej avbeställda paket som inte hämtats ut och som returneras till ReuseIT kommer en returavgift om 500 SEK inkl moms kr att faktureras beställaren. Obetald faktura för returavgift kommer att skickas till inkasso.

Betalningsvillkor

Kortbetalning

Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är Klarna. Ett företag som garanterar en snabb och säker betalning. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade. 

Faktura

Juridisk person
Efter godkänd kreditprövning mot faktura. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta om 11 % per påbörjad månad. Betalningsvillkor 15 dagar netto gäller om ej annat avtalats.

Privatperson
Vi erbjuder betalning med faktura via vår samarbetspartner Klarna. Vid fakturabetalning skickas varorna till den folkbokförda adressen. Vill du ej ha varorna till din folkbokföringsadress ber vi dig vänligen använda ett annat betalningsalternativ. Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och aktuell referensränta.

Dela upp din betalning

Genom ett samarbete med Klarna kan vi erbjuda dig möjligheten att dela upp din betalning.  Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Klarna sammanställer dem på en kontofaktura månatligen. Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela den kvarvarande skulden. När du väljer att dela upp betalningen av ditt köp och bekräftar din order görs din ansökan om delbetalning.

Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan behandla din order omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka till kassan och välja ett annat betalsätt. Klarna kommer skicka ett kontoavtal hem till dig.

Se de allmänna kontovillkoren från Klarna här

Grundkrav delbetalning
• Du måste ha fyllt minst 18 år
• Du måste ha en fast årlig inkomst på minst 120 000 kr
• Du måste vara svensk medborgare
• Du får inte ha några betalningsanmärkningar

Äganderättsförbehåll  

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen först då hela köpeskillingen erlagts. Observera att kunden således inte äger rätt att vidareförsälja eller pantsätta egendomen innan full betalning erlagts.