Vi köper er IT-utrustning

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för säker, hållbar, effektiv och enkel hantering av ny och utrangerad IT-utrustning.

Syftet är att leverera säkra, hållbara, effektiva och värdeskapande processer för våra kunder. Med specialistkompetens inom omvänd IT-logistik, IT asset management, och återanvändning av tillgångar, möjliggör ReuseIT för organisationer att förverkliga dolda värden och öka hållbarheten av IT-produktens livscykel.

Varför standardisera återtag av IT-utrustning?

 • Säker hantering med full spårbarhet
 • Förhindra data-läckage
 • Bidra med en miljöriktig hantering och en grönare planet
 • Att återbruka teknik är alltid bättre än att återvinna
 • Bevara värden
 • Skydda ditt varumärke

Inköp och återtag av utrustning via:

 • Produktleverantörer/tillverkare
 • Återförsäljare/systemintegratörer
 • Leasing-/finansbolag
 • IT-Serviceföretag
 • Företag

Tjänster som erbjuds i samarbete med återtagsprocessen är t.ex.:

 • Avinstallation/nedmontering av utrustning onsite
 • Upphämtning/säker transport av avinstallerad utrustning
 • Säkerhetsradering av data på klient- och serverutrustning
 • Rekonditionering av IT utrustning
 • Återrapportering av säkerhetsraderad och återbrukad utrustning

Restvärden
Vi kan säkerställa det framtida restvärdet för den IT-utrustning som ni önskar finansiera. Vår balansräkning klarar stora volymer oavsett om du köpt utrustningen av oss eller någon annan leverantör.

Inköp/återtag av IT

Företagsuppgifter